top of page

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Gloei akkoord gaat. Gloei behoudt zich het recht voor de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze waren vermeld op de dag van de aankoop.

Gegarandeerde prijs

Prijs is in euro’s en inclusief BTW. Type en/of drukfouten voorbehouden. Gloei garandeert dat de prijs vermeld bij het artikel op de dag van bestelling en vermeld op de aankoopnota niet wordt verhoogd.

Levering

Als het gekozen artikel op voorraad is, wordt het direct na betaling verzonden. Is het artikel niet uit voorraad leverbaar, dan kan de productietijd enkelen weken in beslag nemen. Deze leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Als uw adresgegevens niet correct zijn ingevuld en er om deze reden niet op het goede adres bezorgd kan worden, is Gloei niet aansprakelijk. Gloei kan niet op een postbus bezorgen. Elke schade die ontstaat door een verkeerd afleveradres is voor rekening van de koper.

Retourneren

Artikelen kunnen geretourneerd worden binnen zeven werkdagen na levering in de onbeschadigde originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur. De verzendkosten zijn voor rekening voor de koper.

Service en garantievoorwaarden

Gloei garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. U krijgt een jaar garantie op uw aankoop, alleen met aankoopbon. Lampen zonder kopie aankoopbon worden niet in behandeling genomen. Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door: 

  • Defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud. 

  • Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden. 

  • Door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. 

  • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

Noot: U dient er rekening mee te houden dat hout en textiel natuurproducten zijn, en daardoor onder invloed van zuurstof en zonlicht van kleur kunnen veranderen.

De voeten van de serie one-of-a-kinds zijn vondsten en dus meestal niet nieuw. Ze kunnen daarom in sommige gevallen (kleine) gebruikssporen hebben.

 
Betaling

Uw bestelling wordt verzonden wanneer de betaling bij Gloei binnen is. Als we binnen 7 dagen na bestellen geen betaling binnen hebben, vervalt de reservering van uw bestelling. Betaling geschiedt door overmaking van het aankoopbedrag op bankrekeningnummer NL42 ABNA 060 95 63 033. Gloei kan bij overmacht niet verplicht worden tot betaling van schadevergoeding. Bij geschillen, tussen de opdrachtgever en Gloei, voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Gloei gevestigd is. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, tussen Gloei en de opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten?

Klachten kunt u kenbaar maken via info@gloei.eu of telefonisch: 06-54725424. Klachten over de uitvoering van het product moeten binnen zeven werkdagen na ontvangst van de lamp worden ingediend.

Gloei  
Zuideinde 14
2421 AH  Nieuwkoop  
+31 654725424,  +31 625101311
info@gloei.eu 
www.gloei.eu
KvK-nummer: 50867741 
BTW-identificatienummer:

NL 8229.73.030.B01 
Bankrekeningnummer:

IBAN: NL42 ABNA 0609.563.033    

BIC: ABNANL2A

bottom of page